REN LAB Photos

Photos

2022 REN Group Photo

 


2021 REN Group Photo 

2017 REN Group Picnic Photo (Valley Forge National Park)

 

2015 REN Group Photo
Group photo 1

(From Left to Right: Shenqiang, Zhuolei, Lin, Ketan, Qilin and Beibei)

Group dinner 1

Group Dinner

Group 2016 New Year Dinner

2016 New Year Celebration

IMG_2409

2016 Lunar New Year

2016 Group DC Trip