Contact

REN Group
University at Buffalo
Furnas Hall 615
Buffalo, NY 14260

Prof. Shenqiang Ren
Phone: 716-645-1431
Email:shenren@buffalo.edu